Giải Pháp Quản Lý Tem Điện Tử Cho Nhà In

Cung cấp hệ thống quản lý tem điện tử cho đối tác nhà in trên toàn quốc: cung cấp hệ thống quản trị dữ liệu biến đổi, dữ liệu biến đổi, cấu hình chức năng theo chương trình, thiết kế tem,v.v.

Quản lý tem điện tử cho nhà in trên toàn quốc

Hệ Thống Quản Lý Tem Điện Tử

Quản lý tem SMS

Phần mềm quản lý tem điện tử SMS là một loại phần mềm quản trị được sử dụng để quản lý các tem điện tử SMS.

Hệ thống quản lý tem điện tử
Hệ thống quản lý tem điện tử

Phần mềm cho phép tạo và quản lý các chức năng trên tem điện tử SMS:

 • Tạo mã an ninh cho tem điện tử SMS: Phần mềm sẽ tạo ra các mã an ninh ngẫu nhiên, khó bị làm giả, để dán lên tem điện tử SMS.
 • Đăng ký keyword: Đăng ký cú pháp nhắn tin với tổng đài SMS (7039, 8085)
 • Quản lý thông tin tem điện tử SMS: Phần mềm sẽ lưu trữ các thông tin về tem điện tử SMS, bao gồm mã an ninh, ngày tạo, ngày hết hạn,…
 • Xác thực tem điện tử SMS: Hệ thống tự động đối chiếu và thông báo kết quả xác thực trả về theo số điện thoại nhắn tin.

Quản lý mã QR code

Phần mềm quản lý mã QR Code trên tem điện tử là một loại phần mềm quản lý quản lý các mã QR Code trên tem . Phần mềm này cho phép doanh nghiệp tạo và quản lý các mã QR Code.

Hệ thống quản lý mã qr code trên tem điện tử
Hệ thống quản lý mã QR code trên tem điện tử

Chức năng chính của phần mềm quản lý mã QR:

 • Tạo mã QR Code: Phần mềm sẽ tạo ra các mã QR Code tương ứng với mỗi một sản phẩm khác nhau.
 • Quản lý thông tin mã QR Code: Cấu hình số lần quét, giao diện Landing page, thông tin khách hàng kích hoạt,…
 • Thiết lập liên kết tới Website: Tùy chọn website hiển thị khi quét mã QR
 • Thiết lập nội dung hiển thị: Thiết lập nội dung hiển thị như đoạn Text, thông tin sản phẩm, hình ảnh,…khi quét mã.

Cung Cấp Dữ Liệu Biến Đổi

Cung cung cấp mã Pin

 • Hệ thống cung cấp số lượng mã Pin biến đổi ngẫu nhiên theo số lượng tem in đã đặt.
 • Mỗi mã Pin sẽ được kích hoạt một lần.

Cung cung cấp mã QR code

 • Tạo mã QR code xác thực, kích hoạt theo từng tem trên mỗi sản phẩm
 • Tạo mã QR code ứng dụng trong Marketing
 • Tạo mã QR code hiển thị văn bản truyền dữ liệu trong nội bộ công ty.

Thiết Kế Giao Diện Website

Thiết kế giao diện cấu hình chức năng website theo nhu cầu cá nhân của doanh nghiệp phục vụ cho các chương trình. Ngoài ra thiết kế riêng, chúng tôi có sẵn một số bộ Theme plate mẫu miễn phí đầy đủ chức năng cơ bản.

Một số chức năng cấu hình trên website:

 • Thông tin sản phẩm:
 • Kích hoạt bảo hành
 • Tra cứu thông tin bảo hành
 • Trợ giúp trực tuyến và hỗ trợ khách hàng
 • Tích hợp thanh toán (nếu cần)
 • Thông tin về chính sách bảo hành
 • Chức năng quản trị
 • Tương thích di động
 • Bảo mật
 • Tích hợp hệ thống (nếu có)
 • Các chức năng khác theo nhu cầu của doanh nghiệp

Thiết Kế Tem Điện Tử

Quy trình thiết kế tem bảo hành điện tử bao gồm nhiều bước khác nhau, từ việc xác định yêu cầu đến thiết kế cuối cùng và sản xuất:

Bước 1: Xác định Yêu cầu

 • Loại sản phẩm: Xác định sản phẩm hoặc loại sản phẩm mà tem bảo hành sẽ áp dụng.
 • Thời hạn bảo hành: Xác định thời gian bảo hành cụ thể cho sản phẩm.
 • Thông tin cần thiết: Tên sản phẩm, số serial, thông tin liên hệ, yêu cầu bảo hành.

Bước 2: Thiết kế giao diện tem

Bước 3: Cấu hình chức năng trên tem điện tử

Bước 4: Nghiệm thu thiết kế

Bước 5: Kiểm tra và Điều chỉnh

Bước 6: Bàn giao thiết kế cho đối tác in

Thiết Kế Chương Trình

Thiết kế các chương trình phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp như:

 • Chương trình bảo hành điện tử
 • Chương trình tích điểm đổi quà
 • Chương trình thưởng tiền đối tác lắp đặt
 • Chương trình SMS Top-up
 • Tin nhắn SMS Brandname