Tem SMS

5 Results

TEM SMS CHO PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI

Khách hàng mua phim cách nhiệt cho các tòa cao ốc, nhà ở, văn phòng làm việc, ô tô,… Khi bàn giao phim cách nhiệt, đưa kèm khách hàng Tem bảo hành điện tử SMS, hướng dẫn khách hàng kích hoạt bảo hành cho sản phẩm để được hưởng chính sách bảo hành của doanh nghiệp.